Gili z Vršku Javořiny

 
Skúšky: Farbiarske skúšky malých plemien I.c.
              Skúšky duričov I.c.
Výstavy: Klubová výstava: výborná
              Boénitácia: výborná 391b