Daro z Chrástkovej

11.07.2015 18:56

Daro robí v Poľsku radosť a už sú po ňom aj dva vrhy. Ide o veľmi zaujímavé spojenia v chovateľskej stanici Venator Magnus.

Chovateľ chodí často na Slovensko a ovláda našu reč :-) tel.: +48 608051713