Dohľadávka lanštiaka

12.12.2011 12:52

9.12.2011 otec strieľal na lanštiaka, ktorý zmizol v mladine. Pomaly ale isto sa stmievalo a pre ťažký pohyb po hustej mladine a pravdaže aj značné riziko išiel otec pre psa - Nordyho. Nasadil ho na farbu, neskôr ho vypustil. Nordy prešiel krížom mladinou, prebehol do  susednej rúbane kde bolo  malínčie a diviaka vytrvalo hlásil na mieste kde sa ho aj podarilo dostreliť. Dĺžka dohľadávky cca 200 m.