FSMP

08.09.2013 20:42

Dňa 7.9. sme sa zúčastnili farbiarskych skúšock malých plemien s Bekou. Skončila v druhej cene do ktorej ju posunulo krátke sliedenie. Z práce na pofarbenej stope najmenej 12hodín starej získala známku 4. Skúšky ukončila z celkovým počtom bodov 93.