Teriér roka kategória VÝKON

04.03.2015 12:13

Beka z Chrástkovej obsadila druhé miesto v kategórii TOP TERIÉR ROKA 2014 - VÝKON 

Beka from Chrástková took second place in the category TOP TERRIER OF THE YEAR 2014 - POWER