Odchovy

VRH "C" Mama: Arika Toturov dvor      Otec: Hasan z Pod Kavčiara

             Cézar z Chrástkovej

VRH "B" Mama: Arika Toturov dvor      Otec: Dox z Buntova

             Bella z Chrástkovej - SD I.c., Klubová výstava VD

             Bora z Chrástkovej - SD I.c., Klubová výstava V1, CAJC, KV

             Buro z Chrástkovej- Klubová výstava - výborný

             Bety z Chrástkovej

             Bad z Chrástkovej - Klubova výstava V1, CAJC

             Beky z Chrástkovej - uhynula po zrážke autom

             Bur z Chrástkovej

 
VRH "A"  Mama: Arika Toturov dvor      Otec: Egon z Tisové
 
               Akim z Chrástkovej   (Česko)
               Azor z Chrástkovej   (Púchov)
               Ahoj Drago z Chrástkovej  (Dubodiel)
               Aura z Chrástkovej      (Bratislava)
               Armin z Chrástkovej     (Humenné)
            
               Spoločné foto TU